Aktualizacja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”

Na Portalu Funduszy Europejskich ukazała się zaktualizowana wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021- 2027 w zakresie informacji i promocji”. Opracowanie jest gotowe do pobrania oraz stosowania.

Najważniejsze zmiany:

  • zmiana m.in. zapisów o delegowaniu obowiązków na odbiorców instrumentów finansowych (rozdz. 7.1 pkt. 2);
  • doprecyzowanie, w jaki sposób beneficjent może realizować swoje podstawowe obowiązki informacyjne i promocyjne (rozdz. 7.1);
  • usunięty rozdział 2.1 „Kogo nie dotyczą obowiązki zawarte w Podręczniku”;
  • uzupełniony Słowniczek (w rozdz. 20);
  • korekty omyłek pisarskich i drobne uzupełnienia tekstu.