Kontakt

Informacje dotyczące działania FENX.02.03
Szymon Kawa
tel.: +48 12 617 77 01
fax: +48 12 430 38 85
kawa@inig.pl

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
tel.: +48 12 421 00 33
fax: +48 12 430 38 85
office@inig.pl

Administracja strony internetowej
Krzysztof Gach
tel. +48 12 617 77 21
gach@inig.pl