Zasady przetwarzania danych osobowych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko