Aktualizacja SZOP w zakresie poziomu dofinansowania w działaniu FENX.02.03

30 sierpnia 2023 r. została opublikowana trzecia wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

W zakresie działania FENX.02.03 zmianie uległa maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie: zmiana z 79,71% na 79,03%.

Aktualny dokument dostępny jest na stronie:
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/