Aplikacja WOD2021

Aplikacja Wnioski o dofinansowanie (WOD2021) jest elementem Centralnego Sytemu Teleinformatycznego 2021 (CST2021). Umożliwia Podmiotom wnioskującym przygotowanie i przekazanie Wniosku o Dofinansowanie w wersji elektronicznej, który następnie jest przekazywany instytucji oceniającej. Jest ona niezbędnym narzędziem w procesie aplikowania o środki unijne