Nabór wniosków – dystrybucja gazu – OGŁOSZONY

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS), ogłosił nabór projektów do dofinansowania w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – w trybie konkurencyjnym.

Numer naboru: FENX.02.03-IW.02-003/23

Typ projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nabór wniosków trwa od 29 grudnia 2023 r. do 15 marca 2024 r.

Więcej informacji na stronie naboru.