Nabory konkurencyjne

FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu – I nabór (29.12.2023 – 22.04.2024)
zmiana w regulaminie naboru (obowiązuje od 16.04.2024 r.)

Patrz – tabela zmian

FENX.02.03-IW.02-002/23 – Dystrybucja energii elektrycznej – I nabór (02.10.2023 – 29.12.2023)
zmiana terminu zakończenia naboru

Patrz – tabela zmian

Wersje archiwalne dokumentacji

FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu – I nabór (29.12.2023 – 22.04.2024)
zmiana w regulaminie naboru (obowiązuje od 28.03.2024 r.)

FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu – I nabór (29.12.2023 – 22.04.2024)zmiana terminu zakończenia naboru

Patrz – tabela zmian

FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu – I nabór (29.12.2023 – 15.03.2024)

FENX.02.03-IW.02-002/23 – Dystrybucja energii elektrycznej – I nabór (02.10.2023 – 30.11.2023)