Nabory wniosków – dołączony nowy dokument pomocniczy