Pierwsze wnioski na infrastrukturę energetyczną – złożone

29 grudnia 2023 roku zakończył się I nabór konkurencyjny wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej. W Centralnym Systemie Teleinformatycznym wnioskodawcy zarejestrowali 13 wniosków na łączną wartość 1 283,5 mln PLN, przy oczekiwanym dofinansowaniu ze środków UE 753,6 mln PLN.

Również w ramach naboru niekonkurencyjnego do końca 2023 roku na projekty dotyczące infrastruktury przesyłu gazu złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie. Wartość projektów ogółem to 979,7 mln PLN, a oczekiwana wartość wsparcia UE484,2 mln PLN.

W INiG-PIB rozpoczęła się ocena tych projektów, a jej wyniki spodziewane są pod koniec I kwartału 2024 r.