Podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w ramach FEnIKS 2021-2027

27 czerwca 2024 r.podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie projektów pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym,
a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Umowy obejmują dofinansowanie realizacji 2 projektów:

  • Budowa gazociągu Oświęcim – Tworzeń:
    przyznane dofinansowanie ok. 213,6 mln PLN,
    wartość projektu ogółem ok. 508,8 mln PLN
  • Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory:
    przyznane dofinansowanie ok. 270,5 mln PLN,
    wartość projektu ogółem 470,8 mln PLN

Projekty będą realizowane w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń zostanie połączony z gazowym korytarzem Północ – Południe na terenie Sławkowa, a w Oświęcimiu z istniejącą siecią przesyłową.
To jeden z odcinków planowanej magistrali przesyłowej „Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń”. Jego długość to 44 km. Inwestycja ta zapewni stabilność dostaw gazu do odbiorców w województwach małopolskim i śląskim, a w szczególności pozwoli na przyłączenia przedsiębiorstw przemysłowych oraz przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.

Gazociąg Rembelszczyzna – Mory

Jest to projekt strategiczny dla aglomeracji warszawskiej. Budowa sieci przesyłowej
o długości 28,5 km pozwoli na przesył ponad 2 mld m3 gazu rocznie. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Warszawy i okolic, a dodatkowo zapewniona zostanie możliwość  przyłączenia do sieci nowych odbiorców, w szczególności elektrociepłowni i ciepłowni. Wpłynie to istotnie na jakość powietrza, zwłaszcza na terenach okalających Warszawę, gdzie w związku z niską przepustowością sieci źródłem ciepła nadal są węgiel czy olej opałowy.

Program FEnIKS

Celem programu FEnIKS jest w szczególności poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

W ramach infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją sieci. Inwestycje te muszą uwzględniać przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.