Poradnik klimatyczny

10 stycznia odbyła się konferencja wdrożeniowa Poradnika klimatycznego z udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz ekspertów JASPERS. Zaprezentowano na niej ideę Poradnika oraz korzyści płynące z zastosowania rozwiązań w zakresie planowania i realizacji projektów w kontekście spełnienia horyzontalnych kryteriów oceny projektów w ramach programu FEnIKS.

Link do dokumentu:

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027 – ver_2

znajduje się również w sekcji nabory przy ogłoszeniach.