Uruchomienie naboru dla infrastruktury przesyłowej gazu w ramach Działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna (postępowanie niekonkurencyjne)

30 sierpnia 2023 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, działając jako Instytucja Wdrażająca działanie FENX.02.03  Infrastruktura energetyczna Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, uruchomił nabór w trybie niekonkurencyjnym dla projektów z zakresu infrastruktury przesyłowej gazu (numer naboru: FENX.02.03-IW.02-001/23).

Nabór ten dedykowany jest dla projektów realizowanych przez OGP Gaz-System S.A. jako operatora systemu przesyłowego i prowadzony jest do 30 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w naborze czyli kwoty 1.320.000.000 PLN.

Do dofinansowania składane mogą być wnioski dla projektów polegających na budowie, rozbudowie i modernizacji inteligentnych przesyłowych sieci gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycje muszą uwzględniać przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.