Wykaz Projektów Zidentyfikowanych – opublikowany

4 października Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Instytucja Zarządzająca programem FEnIKS 2021-2027 opublikowała Wykaz projektów zidentyfikowanych do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Na wykazie tym znajdują się projekty, które zostały uprawnione do ubiegania się
o dofinansowania w naborze niekonkurencyjnym, w zakresie inteligentnej infrastruktury przesyłu gazu.
Przewidywany poziom dofinansowania tych projektów to łącznie 1,13 mld zł. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej.