Zatwierdzone wyniki preselekcji dla projektów w naborze konkurencyjnym – dystrybucja energii elektrycznej

8 kwietnia 2024 r. w ramach naboru nr FENX.02.03-IW.02-002/23 -Dystrybucja energii elektrycznej zostały zatwierdzone wyniki preselekcji dla złożonych projektów. Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów sporządzone zostały:

Lista rankingowa

Lista projektów rezerwowych

Listy te można również znaleźć w zakładce Nabory sekcja Wyniki Oceny.

Projekty umieszczone na liście rankingowej przechodzą do etapu oceny właściwej
w oparciu o kryteria obligatoryjne.