Zmiana terminu zakończenia naboru – dystrybucja gazu

12 lutego został zmieniony harmonogram naborów. W związku z koniecznością doprecyzowania opisu kryteriów, które zatwierdza Komitet Monitorujący, zaktualizowana została data zakończenia I naboru nr FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu na 22 kwietnia 2024 r.

Zmiana dokumentacji polega wyłącznie na zaktualizowaniu Regulaminu w par. 4 ust. 12, natomiast załączniki pozostają bez zmian. Niemniej, dla przejrzystości informacji, na stronie naboru, przy informacji o zmianie terminu ponownie została załączona pełna dokumentacja ze zmienionym Regulaminem.