Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków

Na wniosek sektora elektroenergetyki zaprezentowany przez PTPiREE, w którym podniesiono zakres nowych elementów jakie pojawiają we wniosku o dofinansowanie oraz nowych interpretacji w odniesieniu do spełnienia kryteriów wyboru projektów, Instytucja Wdrażająca po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej przedłuża okres składania wniosków w naborze FENX.02.03-IW.02-002/23 w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do 29 grudnia 2023 r.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie naboru.