Zmodyfikowane kryteria wyboru projektów

22 marca 2024 r. na X posiedzeniu Komitetu Monitorującego program FENIKS 2021-2027 członkowie Komitetu podjęli między innymi dwie uchwały dotyczące modyfikacji kryteriów wyboru projektów horyzontalnych oraz specyficznych
dla sektora energetyki, branża gazownicza.

Najnowsze zestawienie kryteriów jest już dostępne na stronie internetowej programu FEnIKS 2021-2027.

Dla naboru, oraz wniosków, które zostały złożone przed datą modyfikacji kryteriów ocena jest prowadzona na warunkach ustalonych w odpowiednich regulaminach przyjętych przed zmianami.

Dla ogłoszonego naboru w zakresie dystrybucji gazu, wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany w regulaminie oraz we wzorze Wniosku o Dofinansowanie,
o czym poinformujemy w wiadomościach.