Aktualizacja regulaminu I naboru wniosków dla dystrybucji gazu

22 marca 2024 r. Komitet monitorujący przyjął zmiany Horyzontalnych kryteriów wyboru projektów i Specyficznych kryteriów wyboru projektów dla dystrybucji gazu.
W związku z tym Instytucja Wdrażająca zaktualizowała Regulamin wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny dla naboru nr FENX.02.03-IW.02-003/23.

Termin zakończenia 22.04.2024 r. nie ulega zmianie.

W systemie CST2021 w aplikacji WOD2021 został również zaktualizowany formularz wniosku i jest już dostępny dla wnioskodawców do wypełniania.

Zmodyfikowany regulamin wraz ze szczegółowym zakresem zmian w formie tabelarycznej znajduje się stronie IW w zakładce Nabory konkurencyjne.
Informacja o zmianie regulaminu znajduje się również na portalu Funduszy Europejskich.