Aktualizacja wykazu dokumentów do dostarczenia przez Wnioskodawcę wynikających z Załącznika 4 do Wniosku o Dofinansowanie

W związku z finalnymi pracami nad zawarciem nowego porozumienia między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a PGW Wody Polskie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego brak negatywnego wpływu realizacji projektu na stan wód zaktualizowaliśmy wykaz dokumentów do dostarczenia przez Wnioskodawcę wynikających z Załącznika 4 do Wniosku o Dofinansowanie. Dokument potwierdzający brak negatywnego wpływu realizacji projektu na stan wód zastąpi deklaracje wodne, ale dotychczas wydane deklaracje będą w pełni honorowane jako wystarczające dla wykazania zgodności projektu z regulacjami poświęconymi ochronie wód, w sytuacjach w których obowiązek ich uzyskania wynikał z Instrukcji do wypełniania Załącznika 4 do Wniosku o dofinansowanie w ramach FEnIKS – Zgodność projektu z regulacjami ochrony środowiska i wymogami klimatycznymi.