Nabór wniosków – dystrybucja energii elektrycznej – OGŁOSZONY

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS), ogłosił nabór projektów do dofinansowania w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – w trybie konkurencyjnym.

Numer naboru: FENX.02.03-IW.02-002/23

Typ projektu: Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć.

Nabór wniosków trwa od 2 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Więcej informacji na stronie naboru.