Ruszyła strona pytania i odpowiedzi

W zakładce „Nabory”, obok informacji o naborach konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, została opublikowana strona zawierająca pytania jakie w toku rozmów z potencjalnymi wnioskodawcami padają oraz odpowiedzi na te pytania. W miarę napływu kolejnych pytań i opracowania do nich odpowiedzi, będziemy tę stronę aktualizować odpowiednio datując każdą następną serię Q&A.