Zakończenie oceny 2 projektów w ramach naboru prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym dla projektów z zakresu przesyłu gazu

W ramach naboru prowadzonego przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w ramach naboru nr FENX.02.03-IW.02-001/23 prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym pozytywnie oceniono i przyznano dofinansowanie dla 2 projektów złożonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A (wyniki oceny):

  1. „Budowa gazociągu Oświęcim-Tworzeń”: kwota dofinansowania 213.689.278,03 PLN;
  2. „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Mory”: kwota dofinansowania 270.524.913,26 PLN.

W ramach projektu „Budowa gazociągu Oświęcim-Tworzeń” wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości 44 km wraz z Systemową Stacją Redukcyjno – Pomiarową w Sławkowie, która pozwoli na zapewnienie transportu gazu dla odbiorców w województwach śląskim i małopolskim.

Projekt „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Mory” obejmuje budowę gazociągu przesyłowego o długości 28,5 km, który pozwoli na zapewnienie transportu gazu dla odbiorców aglomeracji Warszawskiej

Każdy z ocenianych projektów uzyskał wymaganą liczbę punktów, określoną w Regulaminie wyboru projektów, jak też spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne.

Alokacja w naborze, określona w § 3 ust. 6 Regulaminu wyboru projektów, wynosi 1.320.000.000 PLN. Złożone wnioski o dofinansowanie opiewają łącznie na kwotę dofinansowania 484.214.191,29 PLN i są to pierwsze wnioski, których ocena została zakończona w ramach tego naboru.